Упознајте принципе и дужности Управе за финансијске услуге

Управа за финансијске услуге (ОЈК) је државна институција основана према Закону бр. 21. 2011. 2011. ОЈК одржава интегрисани регулаторни и надзорни систем за све активности у банкарским финансијским услугама, тржиштима капитала и небанкарском сектору финансијских услуга, као што су осигурање, пензиони фондови, финансијске институције и други.

Управа за финансијске услуге била је мотивисана потребом за реструктурирањем институција које извршавају регулаторне и надзорне функције у сектору финансијских услуга. Оснивање ОЈК заснивало се на разним стварима, као што су мандат закона, развој финансијске индустрије, конгломерација и сложеност финансијских институција, као и заштита потрошача.

Постоји неколико циљева за успостављање ОЈК, међу којима је и остваривање финансијских активности које су организоване на поштен, транспарентан и одговоран начин. Поред тога, ОЈК такође има за циљ да организује финансијски систем који расте на одржив и стабилан начин. Коначно, очекује се да ће ОЈК моћи да заштити интересе потрошача и друштва.

Дужности ОЈК

Задатак ОЈК-а је да спроводи регулацију и надзор различитих страна и активности. Прво, Управа за финансијске услуге регулише и надгледа активности финансијских услуга у банкарском сектору, активности финансијских услуга у сектору тржишта капитала, као и активности финансијских услуга у сектору осигурања, пензијским фондовима, финансијским институцијама и другим институцијама финансијских услуга.

ОЈК принципи

У извршавању својих дужности, ОЈК има неколико принципа којих се мора придржавати. Прво је принцип независности. То значи да ОЈК мора бити независан у доношењу одлука и спровођењу својих функција, дужности и овлашћења у складу са законским прописима.

Друго је начело правне сигурности. То значи да као владавина закона, ОЈК која делује у свету даје предност законодавству и правди у својим политикама спровођења. Треће је начело јавног интереса. Овај принцип брани и штити интересе потрошача и друштва и унапређује опште благостање.

Четврто је принцип отворености. То значи да се ОЈК отвара правима јавности да добије тачне, искрене и недискриминаторске информације у својој примени. Пето је принцип професионалности. Овде ОЈК даје предност стручности у спровођењу својих дужности и одговорности, а истовремено се заснива на етичком кодексу и одредбама закона и прописа.

Шести принцип је принцип интегритета. ОЈК се придржава моралних вредности у свакој својој акцији и одлуци. Седми принцип је принцип одговорности који одређује да свака активност и коначни резултати примене КПЈ морају бити одговорни јавности.