Разлика у припреми и примени АПБН и АПБД

У претходном чланку разговарали смо о АПБН-у или државном буџету прихода и расхода. Као годишња финансијска агенда за сврхе владиног система, АПБН има прилично различите разлике у односу на АПБД, као финансијски план за регионалне владе и ДПРД. То укључује и припрему и примену.

Ако АПБН укључује државне издатке, АПБД, што је скраћеница за Регионални приход и расход, садржи детаље о регионалним изворима прихода и регионалним расходима у једногодишњем периоду. Овај пропис је регулисан Законом бр. 32 из 2003.

Осим свог делокруга, АПБН и АПБД такође имају различите процесе дизајна и примене, знате. Погледајмо то заједно како се не бисте збунили између њих двоје.

Састављање и примена

Државни буџет

У припреми АПБН-а постоје принципи којих се морају придржавати, наиме принцип независности, принцип изоштравања и принцип уштеде.

Принцип независности значи да се финансирање заснива на способности државе да буде допуњена страним зајмовима. Принцип изоштравања или продубљивања приоритета у развоју значи да АПБН мора дати приоритет корисном финансирању. Коначно, принцип штедње захтева од државног буџета да повећа ефикасност и продуктивност.

Припрема АПБН-а може се поделити у две фазе, и то на процес расправе и процес испоруке. Процес разговора између владе и ДПР одвијао се од фебруара до августа. Затим се поступак подношења, прегледа и потврђивања АПБН-а спроводи од августа до децембра.

Формулација АПБН креће од фазе израде РАПБН (Нацрта буџета државних прихода и расхода) од стране владе у јануару до марта. РАПБН се затим од централне владе подноси ДПР-у од априла до маја. ДПР је нацрт прегледао само од јула до августа. Одлуке РАПБН-а да постане АПБН или употреба АПБН-а из претходне године доносе се од августа до децембра.

Примена АПБН регулисана је Законом бр. 45 из 2013. у вези са процедурама за примену АПБН-а, тако да АПБН може правилно и одговорно да функционише. У његовом спровођењу постоји надзор над државним буџетом који је интерни и екстерни. Интерни надзор примењује надзорна јединица надгледане групе. У међувремену, спољни надзор се врши прегледом од стране БПХ (БПХ).

АПБД

Планирање и припрема АПБД регулисани су Владином уредбом бр. 58 из 2005. у вези са регионалним финансијским управљањем. Кораци за планирање и припрему АПБД започињу формулисањем РАПБД (Нацрта регионалног буџета за приходе и расходе) који спроводи регионална влада. Затим се РАПБД доставља ДПРД-у. О новом РАПБД-у разговарали су ДПРД и извршни тим за буџет. Коначно, одобрени РАПБД биће ратификован у АПБД и спроводи га влада.

У припреми АПБД-а постоји неколико принципа који се држе, а то су учешће јавности, транспарентност и одговорност, буџетска дисциплина, ефикасност и ефективност и усклађеност са принципима и законима.

Учешће заједнице значи да заједница мора бити укључена у припрему АПБД-а у нади да АПБД може бити припремљен на одговарајући начин и у складу са циљем. Транспарентност и одговорност односе се на АПБД који мора бити транспарентан и доступан јавности како би се избегла злоупотреба РАПБД.

Буџетска дисциплина значи да приход планиран у АПБД мора бити рационалан и имати буџетско ограничење. Ефикасност и делотворност се односе на употребу буџета који мора бити оптималан и може побољшати услуге и јавно благостање. Начело поштовања принципа и закона значи да припрема АПБД-а мора бити послушна и не сме бити у супротности са важећим законом.

Након што се АПБД осмисли и формализује, започиње примена АПБД-а. Имплементација АПБД је локална самоуправа која утврђује РАСК (План буџета за радну јединицу) заснован на АПБД који је легализован да постане ДАСК (Документ о буџету за радну јединицу). ДАСК тада постаје основна смерница за извршење целокупног буџета.