Одређивање граничне вредности триг функције

Граница функције триг дефинише се као вредност најближа углу у функцији триг. Овај прорачун може се заменити као граница алгебарске функције, али са тригонометријском функцијом која се прво мора променити.

Тригонометријска функција мора се претворити у тригонометријски идентитет за неодређену границу, што је граница која ће, уколико се замени, бити 0. Поред тога, постоји и начин за израчунавање неодређене границе без употребе тригонометријског идентитета, већ уз употребу теореме о тригонометријској граници. Други истовремено користе идентитет и теорему.

Да би се утврдила гранична вредност тригонометријских функција, могу се користити различити начини, наиме нумеричке методе, супституција, факторинг, време успоређивања и деривати.

(Такође прочитајте: Мерење видљивости помоћу тригонометријских формула)

Али на основу вредности, ову формулу можемо поделити на две, односно оне које су близу броја и близу нуле.

Кс Приближавање броју

Ако имамо границу тригонометријске функције чији се к приближава броју ц, њену вредност можемо одредити заменом ц у триг функцији. Формуле су следеће.

тригонометријска гранична функција

Кс Приближавање нули

Ако се к ограничења тригонометријске функције приближи нули, можемо користити доње формуле.

граница тригонометријске функције 2

Ако је после замене вредности к у триг функцији неодређени облик 0/0 ∞ / ∞, онда за одређивање граничне вредности тригонометријске функције можете користити Л'Хоспиталово правило, наиме

вредност тригонометријске функције

Интуиционо разумевање граница триг функција

Интуитивно разумевање границе тригонометријске функције исто је што и ограничење алгебарске функције. Граница триг функције постоји онда и само ако постоје лева и десна граница и лева граница је једнака десној граници.

функција ограничења интуиције