Разумевање целих бројева и примера

Разговор о математици сигурно није потпун без разговора о бројевима. Број је сам математички појам који се користи за бројање и мерење. Симбол или симбол који се користи за представљање овог (броја) назива се бројем или бројевним симболом. У математици је појам броја током година проширен тако да укључује нуле, негативне бројеве, рационалне бројеве, ирационалне бројеве и сложене бројеве.

Разумевање целих бројева

Између ових бројева, рецимо рационалних бројева, даље се деле на разломке и целе бројеве. Сам цео број је скуп бројева који укључује целе бројеве, природне бројеве, просте бројеве, сложене бројеве, нула бројева, један број, негативне бројеве, непарне бројеве и парне бројеве.

Цели бројеви се добијају када комбинујемо негативне бројеве са целим бројевима. Симбол је слово 'З', које долази од немачког, 'Захлен' и значи број.

З = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Скуп позитивних бројева познат је као природни бројеви. Природни број плус нула назива се целим бројем. Скуп целих бројева плус негативни бројеви назива се целим бројем.

На основу бројевне линије знамо да је сваки цели број на бројевној линији већи од било ког целог броја лево и обрнуто.

Бројевна линија се наставља на неодређено време са обе стране. На основу овога не постоји ни најмањи ни највећи цели број.

За целе бројеве 'а' који следе остале целе бројеве познат је као вредност после вредности. Дакле, вредност после нуле је 1, вредност након 3 је 4, а вредност после -3 је -2. У међувремену, цели број 'а' који се налази на левој страни пре целог броја познат је као вредност пре. На пример, вредност пре 3 је 2, вредност пре -4 је -5.

Правац целог броја означен је симболом (+ или -), који је десно од 0 или лево од 0 на бројевној линији.

Позитиван цео број

Негативни цели број

Број 0 (нула)

Интегер Оператионс

Сабирање целих бројева

Додајте +3 и +2

За то смо прво померили 2 јединице десно од броја 0, а затим 3 јединице десно од броја 2. Као резултат, померали смо укупно 5 јединица са нуле.

Пример 2: Додавање позитивних целих и негативних целих бројева

Додајте -3 и +2

Прво померите 2 јединице удесно од нуле, а затим 3 јединице улево. Све у свему, померили смо 1 јединицу улево са нуле (-1).

Напомена : Када додамо две целобројне вредности, симболи везани за бројеве се не мењају.

Пример:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 - 3 = 2

Одузми целе бројеве

Одузми +2 од +3

Прво померите 3 јединице удесно од нуле, а затим померите 2 јединице улево. Као резултат, померили смо 1 јединицу удесно са нуле.

Напомена: Када одузмемо цео број са другим целим бројем, променимо знак и затим два броја саберемо.

Пример:

3 - (+5) = 3 - 5 = -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Множење целих бројева

Када множимо два цела броја са истим симболом, користимо апсолутну вредност и резултат је позитиван симбол. Позитивно к позитивно = позитивно, док је негативно к негативно = позитивно.

Пример: +4 к +5 = 20 или -2 к -5 = 10

Целобројна подела

Атха планира да поклони 4 лутке за своја четири пријатеља. Има 12 лутки. Ако се равномерно распореде, сваки пријатељ добије 3 лутке. Ово је поступак дељења. Из овога знамо да је 12: 4 = 3