Да ли знате шта су рационални и ирационални бројеви?

Бројеви су један од главних елемената у математици. Све док учимо математику постојаће многе врсте бројева с којима ћемо се сусретати, од којих су један рационални и ирационални бројеви. Оба су део типа реалног броја или се могу назвати стварним бројем. 

Разумевање рационалних и ирационалних бројева

Као што већ знамо, рационални и ирационални бројеви део су типа стварног броја, који се могу записати у децималном облику, али наравно имају разлике које их раздвајају иако су део стварних бројева. У чему је онда разлика између њих двоје?

Рационалан број

Прво о чему ћемо разговарати су рационални бројеви. Сам рационални број је број који се може изразити у облику било ког разломка аб, ​​уз неколико услова као што су, а и б су цели бројеви где број а представља бројник, а б је именитељ рационалног броја, а такође и б = 0. Ако је називник Овај разломљени или рационални број има вредност 0, па овај број постаје недефинисан. 

Ако се претвори у децимални разломак, број ће се зауставити на одређеном броју који ће обликовати понављајући образац. Да бисмо ово боље разумели, погледајмо пример у наставку:

Примери разломака:

Примери децимала:

Примери операција рационалног броја:

Рационални бројеви се такође могу преквалификовати у целине, целе бројеве, природне бројеве и друге групе бројева који су део рационалног броја.

Након што знамо шта је рационалан број и разумемо његове примере, сада је време да разговарамо о следећем облику реалних бројева.

Ирационални бројеви

Ирационални бројеви су бројеви који се не могу претворити у облик регуларног разломка аб, ​​а ако га покушамо претворити у разломак децималног броја, бројеви се неће зауставити, а такође немају и одређени образац. Један од најпопуларнијих примера ирационалних бројева је пхи број . Неки други примери ирационалних бројева су следећи:

Пример: 

√2 = 1,4121356 ... или √ 3 = 1,7320508 ...

Из горњег примера видимо да два броја када се претворе у децимални облик неће имати крајеве и такође неће имати одређени образац. Међутим, нису сви радикални бројеви ирационални бројеви, на пример √ 4 или √ 9 што резултира 2, а такође и 3. Други пример ирационалних бројева које бисте требали знати је експоненцијални број ( е ), који је константа са вредношћу 2,7182818 ..

Примери рационалних и ирационалних бројева

Одредите следеће врсте бројева, који су рационални или ирационални бројеви.

Одговор

= Да ли је рационалан број, јер ако је 5 подељено са 9 резултат је 0,555555 ... према карактеристикама рационалног броја, односно има образац.

= Рационални број, то је зато што је корен 64 8, цео број који је део било ког рационалног броја

= Ирационалан број, јер ? који износи 3,142857 ... подељен са 2 има резултат 1,57142 ... нема никакав образац, па испуњава карактеристике ирационалних бројева.

= Ирационалан број, јер је 16 подељено са 8 једнако 2, резултат √ 2 је 1,14213 ... нема образац па се уклапа у ирационалан број. 

Закључак

То је разумевање, као и разлика између рационалних и ирационалних бројева, као и примери проблема. Обоје су део стварног броја, али имају значајну разлику.

Имате ли питања о овоме? Молимо упишите своја питања у колону коментара и не заборавите да поделите ово знање.